Home Zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen - Bouwvergunning

Inhoudsopgave
Algemene informatie zonnepanelen
PC installatie
Bouwvergunning
Werking zonnepaneel
Montage zonnepanelen
Alle pagina's

Bouwvergunning

In principe hoeft u voor het installeren van zonnepanelen geen vergunningen aan te vragen. Het ministerie van VROM heeft een korte lijst voorwaarden opgesteld waaraan het systeem moet voldoen. Gemeenten mogen geen aanvullende eisen stellen, zolang uw systeem aan deze regels voldoet:

 

 • - De zonnepanelen moeten op het dak van het bouwwerk worden geplaatst.
  De zonnepanelen moeten bedoeld zijn voor de energie- of warmtevoorziening van het bouwwerk waarop het is geplaatst. Het is ook toegestaan om een zonnepaneel op een bouwwerk te plaatsen ten dienste van een ander op het perceel aanwezig bouwwerk. Zo is een zonnepaneel op een garage ook vergunningsvrij als het stroom opwekt voor de woning op hetzelfde perceel.

  Het paneel moet één geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet de installatie in het betreffende bouwwerk worden geplaatst.

  Komen de zonnepanelen op een schuin dak, dan geldt dat het zonnepaneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven; de hellingshoek van het zonnepaneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat; de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst.

  Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan geldt dat: het zonnepaneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.
 • - U bent particulier stroomverbruiker
  In praktijk salderen netbeheerders ook bij (kleine) bedrijven. Volgens de elektriciteitswet zijn ze hier echter nog niet toe verplicht. Er is een wijziging van deze wet in de maak. U levert netto niet meer dan 3000 kWh per jaar terug. Wettelijk hoeven netbeheerders niets te salderen als u meer dan 3000 kWh per jaar teruglevert. In praktijk gaan netbeheerders soepel met deze bovengrens om. De meeste netbeheerders salderen tegenwoordig tot 5000 kWh, anderen hanteren helemaal geen bovengrens. Ze lopen daarmee vooruit op de nieuwe elektriciteitswet.
   
 • - Het zonnepaneel mag niet geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
  Zie voor de meest actuele informatie de website van VROM.

 

Salderen

Het kan zijn dat de stroom die door uw zonnepanelen wordt opgewekt, niet (geheel) door u gebruikt wordt. U bent bijvoorbeeld niet thuis en de zon schijnt. Deze niet door u gebruikte stroom wordt niet opgeslagen, maar geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Uw elektriciteitsleverancier is verplicht de door u aan het net geleverde stroom te verrekenen met de stroom die u afneemt van het elektriciteitsnetwerk, op de momenten dat u meer stroom gebruikt dan de panelen opwekken. Deze verrekening heet 'salderen'. Toepassing van deze salderingregeling is aan bepaalde voorwaarden verbonden:

Om te kunnen salderen moet uw elektriciteitsmeter registreren hoeveel u levert aan het net en hoeveel u afneemt van het net. Uw netbeheerder is verplicht om ervoor te zorgen dat u daarvoor een geschikte meter heeft. Zo'n meter noemt men een teruglevermeter. Als u nog geen geschikte meter heeft, vraagt Deltaduurzaam die voor u aan bij uw netbeheerder.

Als u een draaischijfmeter heeft, wordt  er automatisch gesaldeerd. De draaischijf draait dan namelijk gewoon terug. In dat geval is er geen teruglevermeter nodig.