Home Zonnepanelen BTW Terugvragen

BTW terugvragen

BTW op zonnepanelen is terug te vragen!

Deze mogelijkheid is een voortvloeisel van een rechterlijke uitspraak van het hof van Justitie over deze materie. Volgend uit de Europese regelgeving zou Nederland deze uitspraak moeten volgen.

Zonnepanelen op uw woning?Vraag nu de BTW terug!

Met de aankoop van zonnepanelen wekt u energie op. Deze energie wordt gedeeltelijk direct gebruikt en gedeeltelijk aan het net terug geleverd. Doordat u deze terug geleverde energie verkoop, neemt u deel aan het ‘economisch verkeer”.

Om deze reden heeft een particulier uit Oostenrijk in 2005 bij zijn belastingdienst de betaalde BTW terug gevraagd. De belastingdienst heeft deze teruggave aanvankelijk geweigerd. Omdat de Oostenrijker het hier niet mee eens was, heeft hij hiertegen bezwaar aangetekend.

Deze “casus” is voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Deze heeft op 20 juni 2013 besloten dat de levering van elektriciteit aan het net  onder de BTW regeling valt. Hierdoor kan de Oostenrijker de betaalde BTW op de installatie terug vragen.

BTW is een Europese belasting

Omdat de BTW een europese belasting is, gelden de uitspraken van het Hof van Justitie voor de hele europese gemeenschap. Dit houdt in dat door de uitspraak van het Hof van Justitie, ook Nederlanders deze BTW terug kunnen vragen.

De procedure is als volgt:

 1. Meldt u aan als ondernemer bij de Belastingdienst. Download aanvraagformulier “Startende onderneming”bij de belastingdienst.
 2. De Belastingdienst registreert u als ondernemer, u ontvangt hiervan bevestiging.
 3. U moet per kwartaal aangifte doen, u ontvangt hiervoor een aangiftebiljet van de Belastingdienst.
 4. U vult de BTW aangifte in en verstuurt deze naar de Belastingdienst.
 5. U ontvangt de BTW terug.
 6. Het tweede jaar vraagt u ontheffing van uw administratieve verplichtingen.
  1. Als U voor 1 april 2013 panelen heeft aangeschaft, dan is teruggaaf van de betaalde BTW niet mogelijk.
    
  2. Als u tussen 1 april 2013 en 20 juni 2013 panelen heeft aangeschaft, dan is teruggave van de BTW alleen mogelijk indien U:
   - Een factuur met BTW heeft
   - U zich voor 1 augustus 2013 heeft aangemeld als ondernemer.
    
  3. Als U na 20 juni de panelen heeft aangeschaft, dan kunt u de BTW terugvorderen indien U:
   - Een factuur met BTW heeft
   - Zich als ondernemer aangemeld heeft.

Laatst aangepast (zaterdag 25 oktober 2014 21:58)